/O autorovi a knize
O autorovi a knize2014-11-12T10:06:03+00:00

autorPrvní slova této knihy vznikly už před 7 lety a byly vyvrcholením mého celoživotního zájmu o dějiny Severní Ameriky optikou bojů a válek o ní. Co mě pravděpodobně nejvíc fascinovalo, bylo převládající tajemno a nedostatek informací o tom, co se v Americe dělo od její kolonizace, do vzniku Spojených států. Většina Američanů ví, co to byl Jamestown a slyšelo o válce Francouzů a Indiánů. Ale co se dělo 150 let mezi tím většina z nich vůbec netuší. Obraz Ameriky a jejích indiánských obyvatel je nám předkládán většinou až z doby, kdy byly Spojené státy rozpínajícím se impériem a na západě kontinentu žily zbytky posledních svobodných kmenů. Ale zapomíná se, že bylo období, kdy bílých kolonistů bylo pár stovek nebo tisíc, a lesy kontinentu, na kterém se rozhodli z různých důvodů žít, byly plné divokých bojovníků, pro které byla válka smyslem jejich života.

Jedna z prvních knih, kterou jsem jako dítě o Americe četl, byly Války rudého muže od Miroslava Stingla. Toto ideologicky zbarvené dílo popisuje Evropany jako notorické agresory a lháře, a Indiány jako pravé hrdiny jejich vzájemného konfliktu. Ve stejném duchu byly v komunistickém světě napsány i jiné knihy a především natočeny mnohé filmy, které se vysílají dodnes a ovlivňují pohled veřejnosti na historii kolonizace Ameriky. Existují ovšem staré, autentičtější knihy, které jsem měl to štěstí číst, a které mi daly jiný pohled. Jedná se především o monumentální dílo Francise Parkmana, které je dnes považováno za politicky nekorektní, což ale jeho hodnotu a autentičnost nijak nesnižuje. Spíše naopak.

Pokusil jsem se jít v Parkmanových stopách a bez snahy nadržovat té či oné straně, ovšem z pohledu Evropana, jsem ve 14 kapitolách popsal z mého pohledu důležité momenty zapomenuté historie kolonizace Severní Ameriky. Malé i velké války. Masakry, mučení, kanibalismus. Aliance a zrady. Hrdinství i zbabělost. Z prachu zapomnění jsem vynesl jména, o kterých český čtenář asi nikdy neslyšel. Myles Standish, James Mason, Adam Dollard, Benjamin Church, Johannes Schuyler.

Chtěl bych svou knihou přispět k rozšíření vědomí o tomto bílém místě americké historie. Je určena běžnému čtenáři, kterého nechci obtěžovat nekonečnými odkazy na citace, které jsou běžné pro akademické práce. Každé mé tvrzení a každý fakt je dohledatelný. Vše mohu podložit. Jsem si vědom, že kniha nabourává klasický stereotyp mírumilovných, až filozofických Indiánů a krvelačných bělochů, kteří se spolu střetli v nerovném boji. Historie Ameriky ale takto černobílá nebyla.