Obsah knihy

Vinland
O skandinávských mořeplavcích, kteří se na konci 10. století pokusili
osídlit malý cíp severovýchodní Ameriky a po těžkých bojích
s Indiány museli ustoupit.

De Soto
O výpravě španělského konkvistadora napříč státy amerického Jihu,
jeho střetech s místními kmeny a objevení řeky Mississippi.

Matanzas
O krvavém boji mezi protestanty a katolíky v dnešní Floridě a masakru
francouzských Hugenotů.

Samuel Champlain
O francouzském objeviteli, který založil dnešní Quebec a výstřelem
ze své pušky spustil dlouhou válku mezi Novou Francií a Irokézy.

Masakr ve Virgínii
O první zachovalé anglické kolonii na území Severní Ameriky a válkách
s Indiány, ve kterých byly stovky kolonistů povražděny.

Na život a na smrt v Connecticutu
O bojovném kmeni Pequotů a jeho konci z rukou spojených anglo-
-indiánských sil.

Zkáza Hurónie
O dlouhém boji mezi dvěma odvěkými indiánskými rivaly a zničení
jednoho z nich po rozhodující vyhlazovací válce.

Hněv Irokézů
O etnické čistce, která zmizela z dějin historie, kdy Irokézové zcela
vylidnili území dnešní jihovýchodní Kanady a dnešních států okolo
jezer Ontario a Erie.

Hrdina Nové Francie
O hrstce francouzských dobrovolníků, kteří se spolu s nemnoha
indiánskými spojenci pokusili zastavit nájezd osmi set Irokézů na
francouzskou Kanadu.

Anděl z Hadley a Boj ve Velké bažině
O válce krále Filipa, každodenním boji anglických osad o přežití,
vzniku první anglické přepadové jednotky v Severní Americe a zničující
porážce indiánských band.

Veliká vesnice Illinois
O běsnící válečné výpravě Irokézů k Veliké vesnici kmene Illini, ve
které hrál svou roli i francouzský objevitel La Salle.

Válka krále Viléma
O válce, která se z Evropy dostala i do Ameriky a postavila proti
sobě anglické a francouzské kolonisty a jejich indiánské spojence,
kteří se střetávali v nemilosrdných lesních bojích.

Válka královny Anny
O podobné válce, jen o několik let později.

Pevnost Neoheroka
O válce anglických kolonistů v Severní Karolíně proti Tuscarorům
a obléhání důmyslně postavené indiánské pevnosti Neoheroka.

KOUPIT KNIHU